Thành phố Hưng Yên sẵn sàng cho ngày bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cuộc bầu cử được Ủy ban bầu cử thành phố Hưng Yên đặc biệt quan tâm và thực hiện đúng quy định.
Nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận gương mẫu, trách nhiệm
Ở thôn Lê Bãi, xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ), nhiều người biết đến và khen ngợi đồng chí Tạ Thị Luận - Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) “miệng nói, tay làm”, hết lòng với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)
http://baohungyen.vn/sc_service/api/crawler/textlink?type=15&show_id=2