Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, lần thứ XXI
Ngày 14.6, tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) đã diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI năm 2019 do Báo Thái Nguyên đăng cai tổ chức với chủ đề: “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay".
Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)