Toàn tỉnh có 327 mô hình "Dân vận khéo"

20:05, 04/07/2018
Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, thành lập được 327 mô hình "Dân vận khéo" ở các địa phương, đơn vị.
 
Trong đó, có 318 mô hình tập thể, 9 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể: Lĩnh vực phát triển kinh tế có 66 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường có 146 mô hình; lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 57 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 28 mô hình và 30 mô hình theo chức năng, nhiệm vụ của các ban, sở, ngành tỉnh. Thông qua hoạt động, các mô hình "Dân vận khéo" đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)