Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo ở xã Thành Công

11:03, 28/08/2018
Những năm qua, xã Thành Công (Khoái Châu) đã không ngừng nỗ lực vươn lên và hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng của địa phương. Góp phần làm nên những thành công ấy, xã đã xây dựng và phát huy tốt vai trò những mô hình dân vận khéo.
Phát triển nghề mộcu tại xã Thành Công (Khoái Châu0
Phát triển nghề mộc tại xã Thành Công (Khoái Châu)
Ông Đỗ Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã Thành Công phấn khởi cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy xã luôn xác định công tác dân vận, dân vận khéo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quán triệt thực hiện tốt Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 – 2020, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo phù hợp với điều kiện ở địa phương”.
 
Kết quả đến nay, xã đã xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo trong các lĩnh vực khác nhau, thu hút nhiều thành viên tham gia. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, năm 2013, xã đã xây dựng mô hình dân vận khéo về chỉnh trang đồng ruộng gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong mô hình này, nhiệm vụ quan trọng được xã xác định là hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng. 
 
Để hoàn thành được kế hoạch đề ra, xã xác định phải đề cao dân chủ, huy động sức mạnh từ nhân dân. Qua đó, giúp nhân dân trong xã hiểu được lợi ích của công tác dồn thửa đổi ruộng.
 
Kết quả, đến năm 2016 xã đã hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng, với trên 90% số hộ dân chỉ còn 1 - 2 thửa ruộng. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện góp đất ruộng để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nhờ đó, cơ bản 100% đường trục nội đồng trên địa bàn xã đã được cứng hóa hoặc lu lèn để xe cơ giới đi lại thuận lợi. 
 
Những diện tích trước đây sản xuất lúa kém hiệu quả, nay đã chuyển sang trồng rau màu, cây hàng năm cho giá trị kinh tế cao hơn, với tổng diện tích đã chuyển đổi của toàn xã gần 100ha, từ đó góp phần nâng cao giá trị thu nhập trung bình trên 1ha đất canh tác. 
 
Bên cạnh đó, xã đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt nhằm phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ để tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. 
 
Công tác dân vận của xã còn phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp để tiếp tục sửa chữa, xây mới các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình xã hội của địa phương để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.  Hiện nay, 100% các tuyến đường giao thông trục xã và trục thôn đều được bê tông hóa, cứng hóa. 
 
Thời gian qua các mô hình dân vận khéo của các hội, đoàn thể của xã Thành Công thể hiện vai trò tích cực trong việc động viên các hộ dân trên địa bàn xã phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân địa phương về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… 
 
Các mô hình dân vận khéo của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Công hiện đang thu hút được 100% hội viên tham gia, như mô hình tiết kiệm “nuôi heo đất”; mô hình thu gom phế liệu sạch; mô hình “hũ gạo tình thương”; mô hình tiết kiệm; mô hình “ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”. Từ các mô hình trên đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng chục hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 
Bên cạnh những mô hình dân vận khéo của Hội Liên hiệp phụ nữ xã còn có mô hình vệ sinh môi trường, thu gom rác thải của Đoàn Thanh niên xã, mô hình dân vận khéo tự quản giao thông và an ninh của Hội Cựu chiến binh hay mô hình dân vận của Hội Người cao tuổi trong việc tuyên truyền, dạy bảo con, cháu sống và làm việc theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
 
Minh Huế
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)