Phù Cừ: Hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

15:03, 22/08/2018
Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các xã trên địa bàn huyện Phù Cừ. Đến nay, toàn huyện đã có 6/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2019 huyện cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Đó là kết quả sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, trong đó công tác dân vận đóng vai trò quan trọng.
vb
Tổ tự quản xã Đoàn Đào (Phù Cừ) tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
Ông Trần Xuân Vui, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phù Cừ cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong xây dựng NTM giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là đề án). Ngay sau khi đề án được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai tới cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các hội quần chúng và các xã, thị trấn. Song song với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới hoạt động của Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận xã, thị trấn, tổ dân vận thôn; tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm quốc phòng - an ninh..., huyện chú trọng công tác dân vận của chính quyền. Đặc biệt, thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, chính quyền các cấp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong đề án của BCH Đảng bộ huyện, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực; tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn và phát huy vai trò của các ban thanh tra nhân dân, chú trọng thanh tra, giám sát việc sử dụng tài chính, đất đai; chấp hành pháp luật về thuế; thu, chi trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn... 
 
Nhật Quang là một trong những xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018. Ông Nguyễn Minh Giáo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí, xã bám sát quan điểm chỉ đạo của trên về đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, dự kiến thực hiện san lấp mặt bằng ven trục đường ĐH.80 với diện tích 1,06ha để thực hiện đấu giá đất giãn cư, tạo nguồn lực một phần thanh toán nợ xây dựng cơ bản, một phần sử dụng hoàn thiện sân thể thao của xã và hỗ trợ hoàn thiện sân thể thao của các thôn. Thực hiện công tác dân vận trong xây dựng NTM, xã đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân về mục đích, ý nghĩa và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM; phát huy vai trò của tổ dân vận vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương nâng cấp các tuyến đường ĐH.64 và ĐH.80 qua địa bàn xã để tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cũng như thông thương hàng hóa, nông sản, 51 hộ dân ven 2 tuyến đường này đã hiến 540 mét vuông đất thổ cư; phá dỡ tường bao, trụ cổng; công trình phụ... đến thời điểm này, đã cơ bản hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Xuân Nghiệp, bí thư chi bộ, đồng thời là tổ trưởng tổ dân vận thôn Tân An cho biết, tổ dân vận của thôn có 11 thành viên gồm đại diện các chi hội đoàn thể và tôn giáo trong khu vực. Thực hiện công tác dân vận nói chung và vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nói riêng, tổ dân vận thôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy; tiến hành tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động. 
 
Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong mọi lĩnh vực. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt kế hoạch “Năm dân vận chính quyền”, khơi dậy sức mạnh, sự sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM theo chương trình, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV đề ra.
 
Đức Hùng
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)