Tự hào phong trào thi đua "dân vận khéo"

23:05, 05/11/2018
Với phương châm hướng về cơ sở, trong những năm qua, phong trào thi đua “dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền,  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm triển khai rộng khắp. 
b
LĐLĐ tổ chức bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phạm Anh Tuấn, giáo viên trường THCS Lạc Đạo (Văn Lâm)
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có nhiều định hướng, chủ trương kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; đồng thời chỉ đạo cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, chú trọng lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực. 
 
Phong trào thi đua “dân vận khéo” đã thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Trên cơ sở 600 mô hình, điển hình “dân vận khéo” được hình thành, duy trì, phát triển giai đoạn 2010 – 2015, tính đến hết tháng 9.2018, toàn tỉnh đã có thêm 373 mô hình (trong đó, có 364 mô hình tập thể, 9 mô hình cá nhân) đăng ký mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó: lĩnh vực phát triển kinh tế có 83 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường có 152 mô hình; lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 68 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 32 mô hình và 38 mô hình khác theo chức năng, nhiệm vụ của các ban, sở, ngành tỉnh. 
 
Các mô hình “dân vận khéo” đã và đang có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế với những cách làm “dân vận khéo” để đẩy mạnh thực hiện chủ trương thu hút đầu tư; ưu tiên các dự án lớn, có trình độ công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử. Tích cực tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy mô cánh đồng mẫu lớn; tổ chức hội nghị đầu bờ về kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ giống, vốn kết hợp hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế; hình thành các hợp tác xã liên kết sản xuất, hoặc trực tiếp làm cầu nối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; tín chấp vay vốn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong nhân dân thông qua các tổ tiết kiệm cho hội viên, đoàn viên nghèo vay để phát triển kinh tế; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án ngành công nghiệp và phát triển giao thông đường bộ... 
 
Nhiều mô hình “dân vận khéo” triển khai có hiệu quả đã được nhân rộng, thể hiện đúng tinh thần “dân vận khéo" khi lựa chọn những công việc không đòi hỏi nhiều về kinh phí, kỹ thuật để huy động sự tham gia trực tiếp của nhân dân, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. 
 
Tiêu biểu như mô hình chuyển đổi trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây bưởi Diễn, nuôi gà, nuôi chim bồ câu cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng của gia đình bà Lê Thị Ngoan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Quang, huyện Văn Lâm; mô hình Hợp tác xã thủy sản Hưng Phát ở thôn Quang Xá, xã Quang Hưng; mô hình trồng dưa trong nhà lưới của Hợp tác xã An Thịnh Phát ở xã Tống Trân, huyện Phù Cừ; mô hình Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên; mô hình chăn nuôi gia cầm của Chi hội nghề nghiệp xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động…
 
Một điểm nhấn trong phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2018 là “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Với cách làm dân chủ, công khai, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã thực sự được đông đảo nhân dân hiểu, tin và hưởng ứng. 
Người dân tham gia vào hầu hết các công việc xây dựng nông thôn mới như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới; tham gia ý kiến vào quy hoạch; giám sát các dự án; thực hiện dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kiểu mẫu gắn với chỉnh trang đồng ruộng, chỉnh trang nhà ở; đóng góp công sức, kinh phí, vật chất xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông thôn, xóm… 
 
Kết quả, sau 7 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân trong tỉnh đã huy động được 38.614,2 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 95 xã đạt chuẩn nông thôn mới,  bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 18,3 tiêu chí/xã; huyện Mỹ Hào đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 
 
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào “dân vận khéo” đã làm thay đổi nhận thức của người dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nổi bật như mô hình: xây nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm Công đoàn cho hội viên nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo; nồi cháo thiện nguyện; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình điện thắp sáng đường quê; đường hoa phụ nữ... 
 
Phong trào thi đua “dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong phú, có ý nghĩa và đạt hiệu quả thiết thực.
 
Tiêu biểu như các mô hình: Tổ tự quản Cựu chiến binh tham gia bảo đảm TTATGT tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động; mô hình Ấm áp tình quân dân của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; mô hình thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở tại Tổ dân vận thôn Khóa Nhu 2, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ… 
 
Các mô hình này đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Nổi bật trong phong trào “dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị là kết quả thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018. Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận; quan tâm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, duy trì công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 
 
Tiêu biểu như các mô hình: công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của Văn phòng HĐND - UBND thành phố Hưng Yên; mô hình công tác vận động trong cải cách thủ tục hành chính về việc đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử của Chi cục Thuế huyện Văn Giang; mô hình nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
 
Với những mô hình đa dạng và phong phú tại khắp các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, có thể khẳng định, phong trào thi đua “dân vận khéo” đã thực sự đi vào cuộc sống, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng quan tâm triển khai, thực hiện sâu rộng, đi vào đời sống xã hội, đạt được nhiều kết quả thiết thực và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. 
 
Phong trào thi đua “dân vận khéo” không chỉ tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, mà còn phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. 
 
Hoàng Thị Thanh Mai
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)