"Dân vận khéo" ở thành phố Hưng Yên

15:17, 27/02/2019
Xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo" có hiệu quả thiết thực; công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực là hai điểm nhấn nổi bật công tác dân vận của thành phố Hưng Yên trong những năm qua.
Một mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế của hội nông dân phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên)

Một mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế của hội nông dân

phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên)

Trong giai đoạn 2016 - 2028, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào thi đua "Dân vận khéo". Sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua"Dân vận khéo, đến nay, thành phố Hưng Yên có hằng trăm gương điển hình, mô hình về "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực được các cấp, các ngành, đoàn thể khen thưởng. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm phát động và xây dựng mô hình mới. Năm 2017, thành phố có 46 tập thể, 7 cá nhân với 40 mô hình, 66 nội dung về dân vận khéo; năm 2018 tăng thêm 42 tập thể của 23 cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Nhiều mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo nên sức lan toả trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
 
Nổi bật trên lĩnh vực phát triển kinh tế là mô hình "Hội cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau nâng cao đời sống, làm kinh tế giỏi", "Hội nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Hội phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững". Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội nhiều mô hình có sức lan toả trong cộng đồng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi như mô hình "Thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang", "Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Khu dân cư 3 không"... Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, phong trào "Dân vận khéo" cũng từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, giữ gìn nét đẹp văn hoá, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình, cách làm "Dân vận khéo" của các tập thể, cá nhân đã  khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư, điển hình như mô hình "Khéo vận động phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường" cũng được các chi hội phụ nữ toàn thành phố tích cực triển khai, góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn vệ sinh môi trường bảo đảm xanh - sạch - đẹp.
 
Cùng với đó, trong năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND - UBND thành phố Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân. Theo đó, cán bộ, công chức bộ phận "một cửa" đã thực hành tiếp nhận các thủ tục hành chính theo đúng quy định; có ý thức, thái độ nhiệt tình, trách nhiệm, cởi mở, hoà nhã, lịch sự khi tiếp xúc với công dân, tổ chức; giải quyết công việc mang tính chuyên nghiệp, chủ động và phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị chuyên môn trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với bộ phận "một cửa", cán bộ Phòng Tư pháp xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp ; Phòng Quản lý đô thị xây dựng mô hình "Dân vận khéo"  trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị...
 
Ông Lương Công Chanh, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ chia sẻ: Trong những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các cấp chính quyền đã quan tâm đến nhu cầu chính đáng của dân để phục vụ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền có thái độ phục vụ người dân tốt hơn, có trách nhiệm hơn với việc được giao. Chính vì vậy năm 2018, Ban Dân vận Thành uỷ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận; có 8 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền.
 
Hoàng Bền      
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)