“Dân vận khéo” trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

22:12, 26/06/2019

Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng góp phần thực hiện thành công phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa, nếp sống văn hóa gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Tiết mực văn nghệ quần chúng tại khu dân cư Yên Tập, phường Nhân Hòa (Thị xã Mỹ Hào)
Tiết mực văn nghệ quần chúng tại khu dân cư Yên Tập, phường Nhân Hòa (Thị xã Mỹ Hào)


Những ngày hè tháng 6, đi trên những con đường bê tông phẳng lỳ rộng thênh thanh trải dài tới từng ngõ xóm, chúng tôi cảm nhận rõ sự “thay da đổi thịt” của thôn Viên Quang, xã Quang Hưng (Phù Cừ). Cuộc sống no đủ đang dần hiện hữu với những ngôi nhà khang trang, bề thế mọc lên san sát. Năm 2003, thôn được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, từ đó đến nay thôn luôn giữ vững, phát huy và nâng cao chất lượng danh hiệu này. Để có được kết quả đó, công tác dân vận, tuyên truyền luôn được địa phương quan tâm triển khai thực hiện làm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi họp chi bộ, họp thôn, làng, sinh hoạt đoàn thể, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, vận động nhân dân tự nguyện đăng ký xây dựng gia đình văn hóa… Trong đó, chú trọng tới việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của địa phương về xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc thực hiện theo nếp sống mới tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống của người dân, chính quyền địa phương luôn chủ động mở rộng đối thoại với nhân dân để đi đến sự nhất trí, đồng thuận trước khi tổ chức triển khai thực hiện. Với những nỗ lực trên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Viên Quang đã từng bước đi vào cuộc sống và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các đám cưới chỉ tổ chức liên hoan trong một ngày, không dùng thuốc lá. Đến nay, toàn thôn có hơn 80% số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nghĩa trang nhân dân của thôn được xây dựng đồng bộ.


Không chỉ ở thôn Viên Quang, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện tốt công tác dân vận khéo gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; tuyên truyền, vận động trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; vận động xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa… Hàng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tham gia vận động những hộ gia đình, làng, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa. Phát động triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến 100% các xã, phường, thị trấn. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đẩy mạnh. Nhiều địa phương thành lập được các đội tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân vận đến từng hộ gia đình trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ đó, công tác này được triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có hơn 5 nghìn đám cưới, 2.936 đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh; hơn 500 khu dân cư không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang. Nhiều đám cưới được thực hiện theo nếp sống mới tiết kiệm, trang trọng, lành mạnh như tổ chức tiệc trà, báo hỷ, không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày, đám cưới không có thuốc lá… tiêu biểu như các xã Ông Đình, Thuần Hưng (Khoái Châu), xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ), xã Quang Hưng (Phù Cừ)… Trong việc tang, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã khéo vận động các gia đình, đặc biệt là các bậc cao niên, trưởng các dòng tộc tổ chức đám tang theo hướng trang nghiêm, tiết kiệm, đậm nghĩa tình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Nhờ đó, đến nay 100% thôn, làng trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch nghĩa trang, gần 400 khu dân cư xây dựng nghĩa trang nhân dân đồng bộ, số đám tang sử dụng hình thức điện táng, hỏa táng ngày càng nhiều. 100% các làng, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh đều xây dựng hương ước, quy ước trong đó có nội dung về nếp sống văn hóa, quy định thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì vậy ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao.


Công tác dân vận cũng đã huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


Hồng Ngọc
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)