Lan tỏa từ những mô hình “Dân vận khéo” ở thị xã Mỹ Hào

14:59, 17/10/2019

Thời gian qua, Thành ủy Mỹ Hào đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, thiết thực. Hằng năm, Ban Dân vận Thị ủy đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến các đơn vị trong khối dân vận cũng như khối dân vận các xã, phường; trong đó chú trọng đến tổ chức các hoạt động thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các dự án đầu tư.

Sản xuất tương ở phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào)
Sản xuất tương ở phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào)


Xác định phong trào “Dân vận khéo” có ý nghĩa quan trọng, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, do vậy phong trào đã được thị xã triển khai cụ thể, nhất là trong việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thương mại dịch vụ và mở mang các ngành nghề truyền thống. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thị xã đã hình thành nhiều mô hình hợp tác xã (HTX), trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm... Đến nay, trên địa bàn thị xã có 17 HTX nông nghiệp và 1 HTX phi nông nghiệp với tổng số 989 thành viên, vốn điều lệ 7,26 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 7,43 tỷ đồng/năm, tiêu biểu như: HTX nuôi trồng thủy sản Hòa Phong, HTX mộc mỹ nghệ Tùng Lâm, HTX nông nghiệp, chăn nuôi và mộc mỹ nghệ Hòa Thuận... 


Cùng với sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề của thị xã cũng phát triển mạnh. Đến nay thị xã có 1.962 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 8 làng nghề truyền thống, trong đó có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: Làng nghề tương Bần (thị tấn Bần Yên Nhân), làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong (xã Hòa Phong)... 


Song song đó, lĩnh vực công nghiệp, phát triển đô thị được thị xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai vận động nhân dân và doanh nghiệp hiện tốt việc thu hồi, giao đất và giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án bảo đảm đúng trình tự, tiến độ, thời gian quy định của pháp luật. Trong 5 năm qua, thị xã đã có 48 dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích gần 200 ha. Đến nay, thị xã có 232 dự án đầu tư đi vào hoạt động với tổng diện tích 1.065 ha, điển hình một số dự án lớn như: Dự án khu đô thị Hòa Phát, dự án khu đô thị Yên Sơn, dự án đường trục đô thị, dự án chỉnh trang đô thị Văn Nhuế, khu đô thị Phúc Thành, dự án khu công nghiệp Thăng Long II, dự án khu công nghiệp Phố Nối B, dự án khu công nghiệp Minh Đức...


Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các ban, ngành thị xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nhiều hạng mục, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của nhân dân khu vực nông thôn. Trong 5 năm qua, nhân dân thị xã đã tham gia đóng góp trên 308,5 tỷ đồng và trên 10 nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; vận động 1.040 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, các ngành và các phường, xã đã vận động hơn 8 nghìn hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Đến nay, 90% hộ gia đình nông thôn trên địa bàn thị xã có công trình vệ sinh đạt chuẩn; 100% số trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản xa khu dân cư có chuồng trại và hệ thống hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi...


Có thể khẳng định, qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy được các nguồn lực để thị xã Mỹ Hào phát triển kinh tế phát triển với tốc độ cao và ổn định trong 10 năm qua với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 14%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 75 triệu đồng/năm. Những kết quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần đưa huyện Mỹ Hào trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2017 và huyện trở thành thị xã từ tháng 5.2019. 


Hoàng Bền
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)