Thị xã Mỹ Hào

Xây dựng mới 33 mô hình “Dân vận khéo”

18:14, 04/11/2019

Qua 3 năm tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01 – KH/BCĐ, ngày 20.5.2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 – 2020, thị xã Mỹ Hào đã xây dựng mới 33 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế có 16 mô hình; lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường có 17 mô hình; còn lại là các mô hình theo chức năng, nhiệm vụ của các ban, phòng, ngành, đoàn thể thị xã. 


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)