Hội phụ nữ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 4.12.2001 giữa Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”, với tư cách là thành viên của MTTQ tỉnh, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đặc biệt ngành công an, quân đội trong giữ gìn, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã thể hiện được vai trò và vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới. 
Trong công tác chỉ đạo, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tích cực hưởng ứng, thực hiện nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  Hội LHPN cấp huyện, thành phố và đơn vị đã triển khai, hướng dẫn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ như xây dựng mô hình CLB, tổ chức mít tinh, toạ đàm, diễn đàn, truyền thông, diễu hành, hội thi, hội nghị biểu dương, các cuộc thi viết, các chương trình mục tiêu quốc gia… Từ đó, phụ nữ đã nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị và nghị định của Chính phủ có liên quan đến an ninh trật tự nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), đấu tranh với các hoạt động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 06 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý”, Nghị quyết 09 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Luật Phòng chống ma tuý và các văn bản quy định về công tác cai nghiện; sau  cai nghiện, kiến thức phòng chống ma tuý cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục phối hợp với ngành công an triển khai có hiệu quả việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH. Các cấp hội đã phối hợp mở 22 cuộc tuyên truyền về tệ nạn mại dâm, phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống ma túy, phòng chống TNXH, HIV/AIDS, trợ giúp pháp lý… cho 1.710 cán bộ, hội viên tham dự.  Tiêu biểu là Hội LHPN xã Thắng Lợi (Văn Giang) đã tổ chức buổi toạ đàm “Phụ nữ với công tác phòng, chống TNXH” có 28 người tham gia. 
 
Hội LHPN huyện Tiên Lữ tham gia lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người
Hội LHPN huyện Tiên Lữ tham gia lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người

Trong công tác tuyên truyền, các cấp hội còn chủ động triển khai thực hiện phong trào xây dựng tủ sách và phát động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập qua sách báo, đến nay 161/161 cơ sở có tủ sách, ngăn sách với nhiều đầu sách, cơ sở có báo Phụ nữ, báo Hưng Yên phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, học tập gương người tốt, việc tốt, nâng cao kiến thức toàn diện cho hội viên, phụ nữ. Các cấp hội duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình CLB đồng cảm, liên minh đồng cảm, phòng chống TNXH… Các mô hình phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm từ gia đình và cộng đồng như: “Chi tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”, “Chi tổ phụ nữ vận động chồng, con cai nghiện ma tuý, hạn chế tái nghiện”. Đến tháng 6 năm nay, toàn tỉnh có 1.518 CLB phụ nữ, thu hút gần  70 nghìn cán bộ, hội viên tham gia. 

 Xác định vai trò quan trọng của cán bộ, hội viên trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên duy trì 100% thôn, khu phố đều phải có tổ phụ nữ; 100% cơ sở hội xây dựng được lực lượng nòng cốt. Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức hội. Trong hệ thống hội, cán bộ cơ sở hội tích cực tham gia các ban, tổ hoà giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nội bộ, góp phần ngăn chặn nguyên nhân phát sinh tội phạm tại cơ sở. Hội đã tham gia hoà giải thành công 104 vụ mâu thuẫn ở địa phương; phối hợp tổ chức 15 cuộc trợ giúp  lưu động cho gần 1.000 cán bộ, hội viên tham gia. Đồng thời các cơ sở hội đã xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt trong hệ thống hội, vận động hội viên, phụ nữ cảnh giác, phát hiện những hành vi phạm pháp luật, những tụ điểm, ổ nhóm có dấu hiệu tội phạm, kịp thời báo cáo công an và các cơ quan chức năng để xử lý. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người nghiện và gia đình, cho vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm… Trong công tác tuyển quân, hàng năm, các cấp hội đều tham tích cực như: Phân công cán bộ hội phụ trách cơ sở nắm tình hình, tư tưởng của thanh niên và các gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, phối hợp tuyên truyền, vận động con em đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tham gia tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho 1.110 tân bình lên đường nhập ngũ với tổng số tiền 60 triệu đồng…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Đội ngũ cán bộ hội cơ sở còn thiếu kiến thức và kỹ năng truyền thông; một số cơ sở tổ chức hoạt động còn mang tính hình thức; công tác tự quản con em của một gia đình chưa nghiêm, còn buông lỏng, thiếu kiên quyết nên để con em mắc TNXH. Những thiếu sót, tồn tại này cần sớm được khắc phục để nâng cao hơn nữa khả năng đóng góp của các cấp hội phụ nữ tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với ngành chức năng; duy trì các mô hình CLB, đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao kiến thức về pháp luật cho các thành viên; chủ động lựa chọn, đăng ký các phần việc và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”…
Phương Thảo 
 
;