Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng hải quân hiện đại

Trong 2 ngày 23 và 24.3, Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại cho hơn 500 học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn 2 huyện Khoái Châu và Kim Động. Tới dự có Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân.
 
Các em học sinh đã được tuyên truyền một số vấn đề: Biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; con đường để được cống hiến, phát triển tài năng của thế hệ trẻ trong Quân chủng Hải quân; những điều cần biết để trở thành sỹ quan phục vụ trong Quân chủng Hải quân; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Quân chủng Hải quân và đối với học viên, sỹ quan hải quân...
 
Mục đích của buổi tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh về vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, giúp các em học sinh củng cố niềm tin, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng tham gia phục vụ trong Quân chủng Hải quân, góp phần xây dựng lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.
 
Hồng Ngọc
 
;