Hưng Yên: Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

Ngày 9.3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục QP - AN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP - AN Quân khu 3; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trần Quốc Văn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư…
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2016, công tác giáo dục QP - AN trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Giáo dục QP - AN các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch. Công tác tổ chức giáo dục QP - AN được đổi mới, sáng tạo. Công tác phổ biến kiến thức QP - AN cho toàn dân được tăng cường. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, cập nhật thông tin. Trong năm 2016, tỉnh đã cử 3 cán bộ đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Học viện Quốc phòng; 32 cán bộ đối tượng 2 bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự quân khu; mở 2 lớp bồi dưỡng cho 147 cán bộ đối tượng 3; tổ chức 54 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 3.011 cán bộ đối tượng 4 theo đúng kế hoạch; 52 trường tổ chức giáo dục QP-AN cho 43.689/56.405 học sinh, sinh viên…
 
Năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP - AN các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp về giáo dục QP - AN, Luật Giáo dục QP - AN; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP - AN các đối tượng, kế hoạch kiểm tra của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục QP-AN bằng nhiều hình thức; Hội đồng giáo dục QP- AN các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND cùng cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 đạt 100% kế hoạch đề ra; chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục QP – AN cho học sinh, sinh viên…
 
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP - AN năm 2016 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thu Yến
 
;