Triển khai chương trình phòng, chống tội phạm

Ngày 7.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. 
 
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Năm 2016, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm; chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp ban hành chủ trương, chiến lược, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người; kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần giảm 4,4% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 78,07%; tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt 90,15%; triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; khẩn trương điều tra khám phá làm rõ hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; điều tra khám phá 234 vụ mua bán người, bắt 308 đối tượng; xác minh, giải cứu, tiếp nhận trên 1.500 trường hợp...
 
Năm 2017, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 138 các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, giảm tội phạm so với năm 2016… 
 
Hội nghị đã quán triệt nội dung Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14.2.2017 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15.7.2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.
 
Thu Yến
 
;