Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên vững mạnh về chính trị

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 
 
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (1.4.1947 – 1.4.2017), phóng viên Báo Hưng Yên có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Văn Cửu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
m
Đại tá Lê Văn Cửu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Phóng viên: Đề nghị Đại tá cho biết những kết quả nổi bật trong công tác chính trị của LLVT tỉnh trong thời gian qua? 
 
Đại tá Lê Văn Cửu: Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng và có biện pháp giải quyết những vấn đề về tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao; chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ để yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức nghiêm túc, kịp thời các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực hoạt động; chủ động xây dựng kế hoạch công tác chính trị trong từng nhiệm vụ như: Huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, tuyển quân…; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện các nội dung của công tác chính trị; công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống được coi trọng với nhiều hoạt động phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử, phát động phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức các đợt thi đua cao điểm gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương… 
 
Do vậy, những năm qua, công tác chính trị trong LLVT tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ LLVT. Qua đó, đã xây dựng được “trận địa” tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS), từ đó tạo cơ sở nền tảng vững chắc để các cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Năm 2016, qua kiểm tra nhận thức chính trị, 100% số cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó có 88,64% số cán bộ, chiến sỹ đạt khá, giỏi; lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng của Bộ CHQS tỉnh được thành lập và đưa vào hoạt động đã mang lại hiệu quả bước đầu; phong trào thi đua quyết thắng đạt được nhiều kết quả thiết thực; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân; Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị được duy trì có nền nếp, hiệu quả; chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; tích cực thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tham gia chiến dịch hè tình nguyện và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đạt giải Ba, tham gia hội thi, hội thao cấp toàn quân đạt  nhiều giải thưởng…
 
Phóng viên: Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra những giải pháp gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa Đại tá?
 
Đại tá Lê Văn Cửu: Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, vấn đề then chốt, quyết định đến chất lượng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị là xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh. Do vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Các cấp làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ quản lý tốt... 
 
Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình học tập chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng... 
 
Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, không để lộ, lọt thông tin, giữ vững bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, quân đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…
 
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại tá!
 
Thu Yến (thực hiện)
 
 
;