Rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 12.5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. 
Ký kết giao ước thực hiện đọt thi đua cao điểm
Ký kết giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa"
Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị; ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quản lý duy trì kỷ luật, đẩy mạnh xây dựng chính quy và bảo đảm an ninh, an toàn trong đơn vị. 
 
Theo đó, LLVT tỉnh đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị theo quy định cho hơn 2.673 lượt cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ của lực lượng thường trực. Quân số tham gia học tập hàng năm đạt trên 98,6%. Do đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ LLVT cơ bản  ổn định, 100% số cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% số cán bộ, nhân viên, chiến sỹ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 
Công tác giáo dục chính trị đối với lực lượng dân quân tự vệ luôn được quan tâm. Quân số tham gia học tập đạt trên 90%. Kết quả kiểm tra có 100% số các đơn vị đạt khá. Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật được duy trì thường xuyên có nền nếp, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ... 
 
Thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của các cấp về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước và bảo đảm an toàn; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"...; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; duy trì nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực...
 
Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phát động và ký kết giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa".
 
Thu Yến
 
;