Hội nghị Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2017

19:15, 07/07/2017

Ngày 7.7, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh (Hội đồng cung cấp) tổ chức hội nghị hội đồng cung cấp năm 2017. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cung cấp chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, Ban Hậu cần nhân dân - địa phương (nay là Hội đồng cung cấp) đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với UBND tỉnh trong chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh, quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, huy động tiềm lực hậu cần bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương của tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh quy hoạch diện tích đất dành cho quốc phòng; đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình trong xây dựng Đề án khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2035 và những năm tiếp theo; bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương...  

Hằng năm, Ban Hậu cần nhân dân - địa phương làm tốt chức năng tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố làm tốt công tác khám tuyển sức khỏe thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự…; thường xuyên phúc tra, rà soát, sắp xếp, huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và tổ chức huấn luyện 2 tiểu đoàn dự bị động viên…
 
Giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo, Hội đồng cung cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản chỉ đạo về công tác quân sự - quốc phòng địa phương, công tác hậu cần khu vực phòng thủ; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng thế trận hậu cần; huy động tiềm lực, nhân lực, vật lực, tài chính phục vụ nhiệm vụ quân sự; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng – an ninh; xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ, xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật...
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp; thông qua kế hoạch xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật tỉnh trong những năm tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đề nghị: Thời gian tới, Hội đồng cung cấp tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận hậu cần; thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động  theo quy chế và kế hoạch đã ban hành của Hội đồng cung cấp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ các huyện, thành phố;  tham gia diễn tập vận hành cơ chế hoạt động của Hội đồng cung cấp trong diễn tập khu vực phòng thủ HY17 đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ các nhiệm vụ quân sự...
 
Thu Yến
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)