Hưng Yên bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp

Hưng Yên hiện có 32 xã, thị trấn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) được công nhận theo Quyết định số 3259/QĐ-BCA(V28) ngày 11.8.2011 của Bộ Công an về việc công nhận xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. 
Công an thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào) và tổ tự quản tuyên truyền pháp luật tới người dân
Công an thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào) và tổ tự quản tuyên truyền pháp luật tới người dân
Thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào) có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình ANTT và tệ nạn xã hội ở đây phức tạp hơn so với các địa phương khác trong huyện. 
 
Ông Đặng Đình Dũng, Trưởng Công an thị trấn cho biết: Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng công an thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT; tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu chặt chẽ; phân công mỗi công an viên phụ trách một thôn, khu phố, phối hợp với quần chúng làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm...; thường xuyên tổng hợp tình hình ANTT trên địa bàn. Qua đó, phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để thông tin, phổ biến đến nhân dân, giúp mọi người nhận biết và phòng ngừa. 
 
Đặc biệt, tổ tự quản khu phố Bần được thành lập năm 2016 với 11 thành viên đã phát huy được vai trò trong bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, hàng ngày, các thành viên tổ tự quản duy trì đều đặn việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tổ tự quản khu phố Bần duy trì đều đặn việc sinh hoạt hàng tháng, đóng góp ý kiến và tìm ra biện pháp thích hợp, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật… Tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn đã có sự chuyển biến rõ nét. 6 tháng đầu năm, công an thị trấn phát hiện, xử lý 17 vụ việc, trong đó không có vụ việc nổi cộm về ANTT.
 
Huyện Yên Mỹ có 8 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân. Lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng tại địa bàn cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm và đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhằm giảm thiểu số vụ việc xảy ra trên địa bàn. Các mô hình tự quản của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT hoạt động có hiệu quả. Do đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.
 
Để kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, các điểm, tụ điểm phức tạp ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cùng tham gia công tác bảo đảm ANTT; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng”… 
 
Trong quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền các địa bàn trọng điểm, phức tạp tổ chức khảo sát các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự và biểu hiện nghi vấn phạm tội để lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch quản lý, đấu tranh; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
 Công an tỉnh cũng chú trọng thực hiện tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thành lập các tổ tự quản, tích cực vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, bảo đảm ANTT. 
 
Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công an xã, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nơi làm việc, kinh phí bảo đảm cho hoạt động của lực lượng công an xã ở những xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Lực lượng công an xã được trang bị một số phương tiện, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác… 
 
Những nỗ lực trên đã góp phần làm cho tình hình ANTT tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp cơ bản ổn định. Tình hình tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm, không để xảy ra những diễn biến phức tạp, phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Thu Yến
 
;