Hưng Yên tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Ngày 9.8, Tiểu ban khánh tiết, thi đua, tuyên truyền và tổng kết diễn tập (viết tắt là Tiểu ban) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, cơ quan thường trực Tiểu ban đã thông báo Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban; kế hoạch tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017; hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017…
 
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận điều chỉnh, bổ sung và thống nhất một số nội dung cụ thể của các kế hoạch và nhiệm vụ của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua - khen thưởng bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế và phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị, địa phương…
 
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh: Công tác thi đua, tuyên truyền, trang trí khánh tiết và tổng kết trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với thực tế, bảo đảm đúng thời gian. Các cơ quan báo chí bảo đảm tuyên truyền theo đúng định hướng. Đối với trang trí khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan phải đúng quy cách, quy chuẩn, bảo đảm thống nhất về nội dung và hình thức. Đối với công tác thi đua – khen thưởng bảo đảm khách quan, công bằng…
 
Thu Yến
 
;