Diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân"

Vừa qua, tại UBND xã Tân Quang (Văn Lâm), Công an xã và UBND xã Tân Quang tổ chức Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đại diện Phòng xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Hưng Yên, đại diện Công an huyện Văn Lâm và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã đến dự. 
t
Toàn cảnh Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”
Đây là xã được chọn điểm tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” của tỉnh Hưng Yên. 
 
Tại diễn đàn, lãnh đạo Công an xã Tân Quang đã báo cáo kết quả công tác, tình hình ANTT trong thời gian qua; thông báo  phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết và có biện pháp phòng ngừa.
 
Nhiều quần chúng nhân dân tham gia diễn đàn đã góp ý thẳng thắn đối với lực lượng công an nói chung và Công an xã nói riêng. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề về thái độ phục vụ nhân dân, khả năng nghiệp vụ cũng như nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư…
 
Với tinh thần tiếp thu cầu thị, lực lượng Công an xã đã lắng nghe ý kiến của đông đảo nhân dân, từ đó góp phần thấu hiểu, chia sẻ nguyện vọng của nhân dân, nhìn rõ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh để kịp thời có hướng khắc phục, chấn chỉnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT tại cơ sở.
 
Thông qua diễn đàn, góp phần xây dựng lực lượng công an xã nói riêng, lực lượng công an nói chung nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội.
 
             Trung tá Hoàng Ngọc Bảo 
(Phó trưởng phòng PV28, Công an tỉnh Hưng Yên)
 
;