Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện năm 2017
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện năm 2017
Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm và nâng cao chất lượng huấn luyện là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề “Nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”. Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức huấn luyện. Trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ, phù hợp với từng đơn vị, địa phương và tổ chức tác chiến, khu vực phòng thủ. Để công tác huấn luyện đi vào nền nếp, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến đấu. Trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là khâu then chốt quyết định chất lượng và việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Cơ quan quân sự các huyện, thành phố, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, tập trung vào những nội dung mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của từng địa bàn và nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở. Trong thời gian tập huấn, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được quán triệt, giáo dục những nội dung chính trị, tư tưởng và được thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng, thực hành viết giáo án, thông qua bài giảng tại lớp tập huấn và rút kinh nghiệm cụ thể sau mỗi bài giảng nhằm bổ sung, điều chỉnh phương pháp cho phù hợp với các đối tượng. Hàng năm, 100% số cán bộ, giáo viên đảm nhiệm huấn luyện đều được tập huấn, có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc trong huấn luyện. 
 
Các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện như: Củng cố, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập; bổ sung, làm mới, cải tiến mô hình học cụ, các giáo cụ trực quan, trang thiết bị kỹ thuật… bảo đảm phục vụ cho công tác huấn luyện. Trong quá trình tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện được chú trọng. Các đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu. Lực lượng dự bị động viên tiếp tục bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” lực lượng dân quân tự vệ bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” phù hợp với đặc điểm địa bàn, đơn vị. Đồng thời, chú trọng huấn luyện nâng cao năng lực chỉ huy tham mưu cho cán bộ dự bị động viên, cán bộ quân sự cấp cơ sở và trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố… 
Huấn luyện dân quân tự vệ tại xã Tống Phan (Phù Cừ)
Huấn luyện dân quân tự vệ tại xã Tống Phan (Phù Cừ)
Các đơn vị kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục - đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện sát nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng, địa bàn, phương án chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng thực hiện tốt huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật được biên chế; tích cực huấn luyện dã ngoại, huấn luyện nâng cao khả năng cơ động của bộ đội… 
 
Do thực hiện tốt những giải pháp trên, chất lượng huấn luyện cho các lực lượng trong LLVT tỉnh đã từng bước được nâng cao, đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn và đơn vị tự vệ đã hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017, quân số tham gia huấn luyện đạt 75 – 80%, kết quả 100% đạt yêu cầu, 55% đạt khá, giỏi. Huấn luyện quân nhân dự bị cho 624 người, đạt 100% quân số, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Chỉ đạo diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ, diễn tập QPAN cho 25 phòng, ban các huyện, thành phố, diễn tập khu vực phòng thủ cụm xã cho 83/161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 
Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; tích cực đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập; chú trọng huấn luyện theo tình huống, phương án tác chiến khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, luyện tập theo phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ; xây dựng các phương án SSCĐ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường kiểm tra, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, rèn luyện kỷ luật…
 
Đại tá Nguyễn Chí Công
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
 
;