Hưng Yên khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018

Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đang tích cực triển khai khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho các công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2018.
 
Hội đồng NVQS các xã, phường, thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các công dân trong độ tuổi nhập ngũ tham gia khám sơ tuyển sức khỏe NVQS.
 
Trong quá trình tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS, các đơn vị chú trọng thực hiện đúng quy trình các khâu, các bước, bố trí cơ sở vật chất, bảo đảm đội ngũ y, bác sỹ; công khai danh sách thanh niên được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ. 
 
Hội đồng NVQS các huyện, thành phố cử cán bộ theo dõi, nắm địa bàn cơ sở theo dõi chặt chẽ các bước khám sơ tuyển; hướng dẫn làm thủ tục đúng quy trình, bảo đảm công bằng, nghiêm túc, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự…
 
Theo kế hoạch, việc khám sơ tuyển sức khỏe NVQS hoàn thành xong trước ngày 15.11.2017.
 
Thu Yến 
;