Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 11/CT-CTUBND ngày 10.10.2017 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
 
Theo đó, để tăng cường hiệu quả công tác PCCC, không để xảy ra các vụ cháy lớn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ban, sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công PCCC; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác PCCC; tuyên truyền, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu theo phương châm bốn tại chỗ; tổ chức kiểm tra, đánh gia kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong chỉ đạo PCCC…
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hộ gia đình và người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia công tác PCCC. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân PCCC ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gia đình…
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình cháy, nổ để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC đối với các khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, chất dễ cháy nổ; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm về PCCC, kiến nghị cơ sở khắc phục, bảo đảm an toàn PCCC. Đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai Đề án “Tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”…
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng trụ sở Đội chữa cháy khu vực Phố Nối A và Đội chữa cháy khu vực Văn Giang; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho lực lượng cảnh sát PCCC hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp phép xây dựng. Trong quy hoạch phải chú trọng đến các giải pháp về khoảng cách an toàn PCCC, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép nội dung giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học.
 
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh xây dựng các trang chuyên, chuyên mục về công tác PCCC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin, bài, hình ảnh hướng dẫn người dân các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra; nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong quy định về PCCC của các tổ chức cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung…
 
 
PV
 
;