Trên 900 đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Từ đầu tháng 10 đến nay, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 904 đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ; 12 cựu chiến binh tham gia kháng chiến theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12.12.2006 của Chính phủ và 1 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ. 
 
Thời gian các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 1.10.2017, chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định.
 
PV
;