Hưng Yên: Hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018

Đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho các công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2018.
 
Theo đó, toàn tỉnh đã phát lệnh gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS cho 10.714 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Trong đó, có 5.459 công dân đủ tiêu chuẩn khám tuyển cấp huyện. 
 
Theo đánh giá, năm nay, các địa phương đã tích cực, chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn cũng như công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của thanh niên trong việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm động viên, tuyên truyền, hỗ trợ quản lý các công dân được gọi khám trên địa bàn, khu vực được phân công phụ trách. Các bước khám sơ tuyển được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công bằng, nghiêm túc, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự… 
 
Thu Yến 
 
;