Năm 2018, cả nước phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí

Ngày 3.1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh.
Toàn cảnh hội
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, năm 2017, toàn quốc xảy ra hơn 20 nghìn vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 8,2 nghìn người, hơn 17 nghìn người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, TNGT trên toàn quốc giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để bảo đảm trật tự ATGT, trong năm 2017, Ủy ban ATGT quốc gia, các bộ, ngành của Trung ương và Ban ATGT các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT; đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; công tác quản lý vận tải, phương tiện, dịch vụ hỗ trợ vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện... được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả.
 
Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 159 vụ TNGT; làm chết 114 người, bị thương 113 người. So với cùng kỳ năm 2016: Giảm 13 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương.
 
Năm 2018, Ủy ban ATGT quốc gia lựa chọn chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% ở cả 3 tiêu chí; giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017. Để thực hiện đạt mục tiêu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế về ATGT; tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội, trọng tâm là bảo vệ ATGT cho trẻ và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự ATGT. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và chất lượng bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; tái cơ cấu dịch vụ vận tải; phát triển hệ thống vận tải công cộng, khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.
 
Tại hội nghị, đại diện một số ban, bộ, ngành của Trung ương và địa phương đã phân tích làm rõ nguyên nhân tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp để bảo đảm trật tự ATGT năm 2018.
 
Năm 2018, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm. Xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành vận tải, điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT; các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chuyên môn trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Các ngành chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm ATGT, loại bỏ phương tiện cơ giới hết niên hạn sử dụng, xử lý xe quá khổ, quá tải. Các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của tỉnh về xử lý vi phạm hành lang ATGT; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm TNGT cả 3 tiêu chí. Huyện Văn Lâm cần duy trì thực hiện tốt các tổ cảnh giới, có giải pháp giảm thiểu các tuyến đường ngang giao cắt với tuyến đường sắt. Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí có nguy cơ cao gây TNGT.
 
Đào Ban
 
;