Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 12.1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang.
Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017
Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017
Năm 2017 công tác tư pháp đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác. Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác hòa giải được các cấp, các ngành quan tâm với hơn 7 nghìn hòa giải viên, đã hòa giải thành 964 vụ, việc, đạt hơn 70% số vụ, việc được tiếp nhận. Việc đăng ký, quản lý hộ tịch đạt nhiều kết quả. Công tác lý lịch tư pháp, luật sư, công chứng được thực hiện đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát các thủ tục hành chính…
 
Năm 2018, ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đẩy mạnh thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu năm 2018 ngành Tư pháp thực hiện tốt một số nhiệm vụ:  xây dựng quy định, tiêu chí thi đua, thang điểm nhằm đánh giá, xếp hạng các phòng Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố; tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...
 
Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hạ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác; 2 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
 
Hồng Ngọc
;