Hưng Yên: Gần 98 nghìn hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân

Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành gần 98 nghìn hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân. 
 
Để tạo thuận lợi cho việc cấp thẻ căn cước công dân, các thủ tục, quy trình, thời gian, lệ phí cấp thẻ căn cước công dân được niêm yết công khai tại trụ sở để nhân dân biết, thực hiện; đồng thời, quán triệt đội ngũ làm nhiệm vụ nghiên cứu, nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Căn cước công dân, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, chiến sỹ khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân...
 
Thu Yến
 
;