Xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế hiện nay, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Quân và dân cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã và đang tiếp tục phát huy, nâng cao sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nỗ lực xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ (KVPT), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2017 Ảnh tư liệu

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2017

                                                                                                        Ảnh tư liệu

Nhằm bảo đảm cho KVPT có sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, trong quá trình xây dựng tiềm lực của KVPT, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chú trọng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng toàn diện các tiềm lực trong KVPT: Tiềm lực chính trị-tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng-an ninh... Trong đó, xác định xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh giữ vai trò cốt lõi với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong KVPT; xây dựng và thực hiện kế hoạch huấn luyện, diễn tập, kế hoạch bảo đảm trang bị, hậu cần- kỹ thuật... cho LLVT hoạt động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, xây dựng và bảo vệ các công trình QP-AN, công trình quân sự trong KVPT…
 
Để xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, thời gian qua, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng quân sự, công an ở cơ sở theo hướng “Tinh, gọn, mạnh” có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng. Đồng thời, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chuyên môn, nghiệp vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp có những biện pháp thiết thực, tập trung xây dựng các chi bộ, đảng bộ quân sự, công an trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện, có đủ trình độ, khả năng và năng lực làm tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh (QP và AN), xây dựng và hoạt động KVPT; chỉ đạo lực lượng quân sự và công an thực hiện nghiêm quy chế phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Hàng năm, cơ quan quân sự, công an các cấp điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch, văn kiện tác chiến phòng thủ; điều chỉnh văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh của Quân khu, Bộ Quốc phòng; kế hoạch chiến đấu phòng thủ cấp xã.
 
Trong năm 2017, tỉnh đã kiện toàn Hội đồng Cung cấp KVPT tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập Hội đồng cung cấp, đề ra quy chế hoạt động, từng bước củng cố xây dựng cơ sở vật chất hậu cần và dự trữ sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang trong KVPT; triển khai Đề án công trình KVPT tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2035 và những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật KVPT tỉnh phù hợp với sự phát triển kinh tế gắn với QP và AN trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của KVPT, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ…Công tác huấn luyện, diễn tập KVPT được chú trọng chỉ đạo quản lý chặt chẽ. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố, các sở, ngành, diễn tập phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn… Năm 2017, tỉnh tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo diễn tập KVPT các huyện Kim Động, Khoái Châu, Sở Công Thương; diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm cho 40 xã và 10 phòng, ngành thuộc huyện... Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến phòng thủ cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.
 
Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát huy vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, vừa tiến hành xây dựng lực lượng DQTV rộng rãi vừa xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng dự bị động viên. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp cho lực lượng vũ trang tỉnh, bảo đảm sẵn sàng huy động theo yêu cầu, nhiệm vụ động viên; phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu... Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Bên cạnh đó, hàng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng cơ động tác chiến của các lực lượng.
 
Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố, tăng cường tiềm lực trong xây dựng KVPT tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh trong KVPT ngày càng vững chắc trong thời gian tới, Cơ quan quân sự và công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng và hoạt động KVPT. Trong xây dựng lực lượng chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các lực lượng được tổ chức huấn luyện chặt chẽ; tổ chức hiệu quả các cuộc diễn tập KVPT, diễn tập cứu hộ, cứu nạn... Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bảo đảm số lượng và chất lượng. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, huấn luyện đúng quy định, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực khi có lệnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo xây dựng, hoạt động KVPT; chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt diễn tập KVPT (tỉnh, huyện), diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã...
 
Đại tá Nguyễn Chí Công
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
 
;