Đảng ủy Quân sự tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW và Nghị quyết số 791-NQ/QUTW

Ngày 28.5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Nghị quyết số 25); Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30.12.2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học - công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 791).
 
Dự hội nghị có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25 và Nghị quyết số 791 đến 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết số 25, tổ chức Đảng, Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo đối với công tác dân vận. Nội dung, hình thức công tác dân vận thường xuyên được đổi mới, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ dân vận được quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực công tác...
 
Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”…
 
Từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền, huy động hàng nghìn ngày công cùng với các địa phương đổ bê tông 38km và nâng cấp 19,6km đường giao thông nông thôn; ủng hộ xây dựng mới và tu sửa nâng cấp 116 điểm trường mầm non và nhà văn hóa thôn… Đồng thời, các tổ công tác dân vận của LLVT tỉnh phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương; thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” được triển khai sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình…
 
Thực hiện Nghị quyết số 791, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả các tổ chức nghiên cứu và quản lý khoa học - công nghệ và môi trường; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án mạng LAN tại Bộ CHQS tỉnh, Đề án Cổng thông tin điện tử Bộ CHQS tỉnh...; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình mục tiêu quốc gia về quản lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các quy định về quản lý bảo vệ môi trường, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường, ô nhiễm chất độc và bom mìn sau chiến tranh...
 
Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, Nghị quyết số 791; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác nghiên cứu các sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho LLVT tỉnh; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sỹ LLVT...
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đoàn Văn Hòa đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận; cụ thể hóa công tác dân vận bằng các hoạt động cụ thể; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; thực hiện công tác dân vận lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương…
 
Thu Yến
 
 
 
;