Hưng Yên: Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh

Ngày 25.5, tại trụ sở Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đỗ Đình Hào, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai nội dung Đề án Tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896); Chỉ thị số 07/CT -TTg ngày 13.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 
 
Mục đích của việc triển khai các chỉ thị, đề án này là nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư, bảo đảm thống nhất về quản lý dân cư, thông tin cơ bản về công dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ phục vụ các bộ, ngành, địa phương khai thác phục vụ tốt hoạt động quản lý nhà nước...
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Đề án 896 sẽ khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc quản lý dữ liệu về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính và thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý, khai thác dữ liệu về dân cư; các cấp chính quyền kiểm soát được di biến động dân cư (trong đó có cả công dân nước ngoài đến địa bàn cư trú, làm việc, tham quan du lịch...) để bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế...
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành công an, các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 896; các ngành, đơn vị chức năng, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, nhân dân hiểu, chủ động hợp tác với cơ quan chức năng trong việc thu thập, đối chiếu thông tin của công dân bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác. Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, địa phương triển khai thực hiện đề án đúng tiến độ, chất lượng; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để kết nối, chia sẻ thông tin.
 
Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các xã, phường, thị trấn chủ động cử cán bộ trực tiếp đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn để cập nhật dữ liệu thông tin; nếu gặp vướng mắc cần báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo tỉnh để được tháo gỡ kịp thời.
 
Lệ Thu 
 
 
 
 
;