Hưng Yên tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ngày 7.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng (CTQP) và khu quân sự (KQS) (1994-2018). Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị
Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Pháp lệnh và các văn bản chỉ đạo của các cấp quy định về quản lý, bảo vệ CTQP và KQS, xây dựng khu vực phòng thủ, nhiệm vụ quân sự quốc phòng hàng năm...Hưng Yên đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Đề án xây dựng công trình khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2035 và những năm tiếp theo…
 
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KQS được chú trọng.
 
Trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh luôn gắn với nhiệm vụ bảo vệ CTQP, KQS. Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, chủ động điều chỉnh, bổ sung văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu khi có hướng dẫn của trên; tổ chức hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ với các địa bàn giáp ranh và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, sẵn sàng phối hợp xử trí khi có tình huống xảy ra…
 
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KQS, thời gian tới, Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh kết hợp chặt chẽ  giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đề nghị: Thời gian tới, các ban, sở, ngành, địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KQS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương nói chung, bảo vệ CTQP và KQS nói riêng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KQS; thường xuyên kiểm kê, rà soát, phân loại để xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ, sửa chữa các CTQP đã xuống cấp; các đơn vị quân đội tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành quy hoạch đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, quản lý, phân định mốc giới các CTQP và KQS...
 
Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KQS giai đoạn 1994 – 2018 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thu Yến
 
;