Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

10:19, 25/06/2018
Công tác giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT). Xác định tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị đối với CBCS LLVT, góp phần xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
b
Tao giải cho các cán bộ tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018
Có mặt tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, chúng tôi cảm nhận được những nỗ lực đổi mới trong phương pháp giáo dục chính trị của cán bộ giảng dạy chính trị để mang lại những bài giảng hấp dẫn cho người học. Theo đánh giá, các cán bộ giảng dạy chính trị đã thể hiện rõ tính sáng tạo, kỹ năng tốt và kinh nghiệm soạn giảng bài trình chiếu, thành thạo sử dụng phương tiện trình chiếu Powerpoint. Trong thực hành giảng bài, nhiều cán bộ giảng dạy chính trị làm chủ được nội dung, thoát ly giáo án, thể hiện tính sáng tạo, độc đáo khi nêu vấn đề. Đồng thời, thực hiện kết hợp tốt giữa thuyết trình, phân tích các vấn đề có chiều sâu; kết hợp dẫn chứng, minh họa làm rõ những nội dung cơ bản của bài học; liên hệ, vận dụng sát với tình hình thực tiễn, phương pháp, tác phong trả lời rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục cao.
 
Trung tá Đoàn Trung Chinh, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Tiên Lữ, thí sinh đạt giải Ba trong hội thi, chia sẻ: Để đổi mới công tác giáo dục chính trị, tôi chủ động học tập, nghiên cứu nắm vững các nội dung, đơn vị kiến thức, cập nhật những thông tin mới trong thực tiễn phục vụ soạn giáo án bài giảng. Trong giảng dạy, tôi đã xây dựng giáo án điện tử với các hình ảnh minh họa trực quan, video clip minh họa, dẫn chứng thực tế... để bài giảng thêm sinh động, hấp dẫn người học… Kết thúc mỗi bài giảng, tôi liên hệ thực tiễn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi CBCS, nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của CBCS, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Việc tổ chức hội thi giáo viên giảng dạy chính trị giỏi là một trong những hoạt động được cụ thể hóa của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ CHQS tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Tại tỉnh ta, ngay sau khi có Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23.7.2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, căn cứ Hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành Kế hoạch về quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong LLVT tỉnh, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc của Đề án. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng bồi dưỡng nội dung, phương pháp sư phạm cho đội ngũ giáo viên kiêm chức. Đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên giảng dạy chính trị được tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực; cách soạn và sử dụng giáo án điện tử. Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 70 lớp tập huấn cho trên 1.730 cán bộ chính trị và kiêm chức đảm nhiệm công tác giáo dục chính trị. Các tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp, theo đúng quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị.
 
Việc đổi mới chương trình, nội dung biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng được chú trọng thực hiện. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đi sâu tập trung đổi mới chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu phục vụ công tác giáo dục chính trị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện. Trường Quân sự địa phương tỉnh đổi mới nội dung giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử; nghiên cứu chuyên đề của sỹ quan, 100% nội dung bài giảng chính trị đều sử dụng phương pháp dạy học tích cực, có sử dụng các phương tiện hỗ trợ (Máy chiếu, máy tính, mô phỏng theo công nghệ 3D), làm cho người học dễ hiểu, dễ nhớ. Ban CHQS huyện Tiên Lữ được chọn làm điểm để thực hiện việc “Đổi mới việc biên soạn tài liệu học tập chính trị do đơn vị tự xác định” để rút kinh nghiệm chung. Ban CHQS 10 huyện, thành phố mỗi năm tổ chức biên soạn 2 chuyên đề giáo dục chính trị. Sau 5 năm, từ năm 2013 đến nay, Ban nội dung (Bộ CHQS tỉnh) đã thẩm định 100 đề cương bài giảng do các đơn vị tự biên soạn và chủ trì biên soạn 10 đề cương bài giảng khối 4 cơ quan Bộ CHQS tỉnh, bảo đảm đúng nội dung, có tính định hướng cao phục vụ công tác giáo dục chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung bài giảng tập trung quán triệt tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của LLVT, giáo dục truyền thống, trang bị một số kiến thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương… theo hướng ngắn gọn, cụ thể, số liệu rõ ràng, phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng… 
 
Cùng với đổi mới về nội dung, chương trình giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới về hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng giáo dục mở: Nêu vấn đề gợi mở, từng cá nhân tự nghiên cứu học tập, kết luận, tổ chức tọa đàm trao đổi giữa người học với người dạy, làm sinh động, phong phú nội dung bài giảng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục thường xuyên; phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp chế của Quân khu, của tỉnh… để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh theo chương trình giáo dục pháp luật hàng năm.
 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị từng bước đổi mới nội dung, hình thức thông báo chính trị - thời sự bằng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền. Đối với khối 4 cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Trường Quân sự địa phương tỉnh đều sử dụng phương pháp trực quan bằng các phương tiện trình chiếu trong các buổi thông báo chính trị-thời sự. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua hoạt động  thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua, các cuộc vận động, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Quân đội, ngày truyền thống của đơn vị, các thiết chế văn hóa, thiết chế dân chủ trong đơn vị. 
 
Với những chủ trương, giải pháp sáng tạo, chất lượng công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh có bước chuyển biến tích cực. Nhận thức của mỗi CBCS được nâng lên rõ rệt. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Thu Yến