Bộ Công an giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục

10:31, 08/08/2018

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an lên tuyên thệ sau khi đổi mới bộ máy.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an lên tuyên thệ sau khi đổi mới bộ máy.
Chiều 7-8, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi họp. Theo đó, bộ máy của Bộ Công an sau khi tinh gọn đã giảm sáu tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.
Đại diện Bộ Công an đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí khái quát nội dung về Nghị định 01 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an; báo cáo kết quả sơ kết sáu tháng đầu năm 2018 của Bộ Công an.
Theo quy định của Nghị định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi. Tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Cơ cấu tổ chức Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ, theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính.
Sáp nhập 20 đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tinh gọn hơn. Sắp xếp tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong Công an nhân dân. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, Công an cấp tỉnh và giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và Công an cấp huyện.
Theo Nghị định, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm sáu tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở Công an địa phương sáp nhập 20 cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần một nghìn đơn vị cấp đội.
 
Theo Báo Nhân dân
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)