Hưng Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

18:30, 10/09/2018
Ngày 10.9, tại Trường Quân sự tỉnh diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) đối tượng 2 năm 2018, khóa 95. Dự lễ khai giảng có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN Quân khu 3; ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh.
bn
Các đại biểu và học viên tại lễ khai giảng
Theo kế hoạch, từ ngày 10.9 đến ngày 28.9, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tham quan học tập, nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị quân đội…
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành là một trong những nội dung quan trọng, yêu cầu cấp thiết trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân… 
 
Tham gia khóa học, các học viên cần nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; nội dung xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ… 
 
Qua đó, các học viên có năng lực vận dụng sáng tạo kiến thức quốc phòng và an ninh để tham mưu với cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở từng địa phương, cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, yêu cầu, trong quá trình học tập, các học viên sắp xếp, bố trí công việc để tập trung học tập đạt kết quả cao…
 
Thu Yến

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)