Sở Thông tin và Truyền thông diễn tập quốc phòng - an ninh năm 2018

19:12, 17/09/2018
Ngày 17.9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc diễn tập quốc phòng - an ninh năm 2018. Dự khai mạc diễn tập có ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn
Một tình huống diễn tập
Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông; của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chuyển hoạt động vào các trạng thái quốc phòng; động viên tiềm lực phục vụ nhu cầu chiến tranh.
 
Nội dung diễn tập gồm: Chuyển hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông từ trạng thái thường xuyên lên trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông từ thời bình sang thời chiến; thực hành xử lý tình huống về thông tin liên lạc. 
 
Phát biểu tại lễ khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh diễn tập quốc phòng - an ninh nhằm góp phần nâng cao trình độ nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý tình huống của lãnh đạo sở và các đơn vị trực thuộc. Thông qua diễn tập đánh giá khả năng huy động bảo đảm nguồn nhân lực và vật lực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xử lý mọi tình huống phức tạp về an ninh chính trị, nhu cầu chiến tranh. Đồng thời yêu cầu, sau cuộc diễn tập, cán bộ, công chức, viên chức của sở tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. 
 
Ngay sau buổi khai mạc, cuộc diễn tập diễn ra theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra. Được biết, cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày 17 và 18.9.
 
Minh Hồng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)