Vùng 1 Hải quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

Ý thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu được Vùng hết sức coi trọng và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt, trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
Huấn luyện hiệp đồng trên biển
Huấn luyện hiệp đồng trên biển tại Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, thời gian qua, Vùng đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, với trọng tâm hướng vào quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.Trên nền tảng đó, cùng với xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng căn cứ vào tình hình cụ thể để xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, lấy huấn luyện: “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn” làm khâu đột phá; lấy nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”làm mục tiêu huấn luyện của toàn Vùng.
 
Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong điều kiện đối tượng huấn luyện đa dạng, trong nhiều môi trường khác nhau, thậm chí một số lực lượng phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển… Vùng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Cùng với củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy trước khi tổ chức huấn luyện, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chú trọng phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách đối với từng mặt công tác của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện, nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện của Vùng trong tình hình mới, cùng những khó khăn, thách thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. 
 
Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được Vùng thực hiện theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ, thông qua mệnh lệnh huấn luyện và các kế hoạch năm; đẩy mạnh phân cấp huấn luyện; phân rõ trách nhiệm của cơ quan và chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện... 
 
Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Vùng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, bảo đảm tính đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, môi trường hoạt động và tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có. Đối với chỉ huy và cơ quan, Vùng vừa tập trung bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự, vừa coi trọng nâng cao năng lực chỉ huy tham mưu, quản lý, điều hành huấn luyện. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp diễn tập, nhất là diễn tập kiểm nghiệm phương án trên hệ thống mô phỏng tác chiến ASTT. Đồng thời, đẩy mạnh huấn luyện cho các bộ phận nâng cao chất lượng thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, đặc biệt tình hình trên các vùng biển nhạy cảm. Ngoài ra, Vùng tích cực tổ chức cho cán bộ các đơn vị bờ (nhất là số sỹ quan trẻ) luân phiên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kết hợp với huấn luyện trên các vùng biển xa, nhằm giúp cho đối tượng này rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng và xử lý tình huống trên biển. 
 
Trong huấn luyện phân đội, Vùng chỉ đạo huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sát nhiệm vụ của từng lực lượng; trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt; tăng cường huấn luyện ban đêm; huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế,... bảo đảm cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập, thành thạo trong tác chiến hiệp đồng và tin tưởng vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Cùng với đó, Vùng chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng cả trong huấn luyện cơ bản và nâng cao, lấy ứng dụng trên vũ khí, trang bị trong môi trường biển là chủ yếu. Các đơn vị thuộc Vùng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên luyện tập theo phương án, kế hoạch tác chiến được giao; đồng thời, tăng cường rà soát, điều chỉnh kế hoạch tác chiến theo các phương án phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở duy trì lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm được phân công, các đơn vị vừa làm nhiệm vụ, vừa huấn luyện và tuần tra, bảo đảm luôn nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tình huống đúng quy định, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng và cơ quan cấp trên, thời gian qua, Vùng chủ động, chủ trì phối hợp với các lực lượng: Cảnh sát biển, Biên phòng trên địa bàn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chỉ huy - cơ quan; diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo... 
 
Xuất phát từ đặc điểm huấn luyện của bộ đội Hải quân luôn gắn với việc sử dụng một lượng lớn các loại vũ khí, trang bị, phương tiện chiến đấu, lại hoạt động trong môi trường khắc nghiệt... Vùng đẩy mạnh đổi mới công tác bảo đảm huấn luyện theo hướng: Đồng bộ, vững chắc, đúng định mức, đúng đối tượng, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, một mặt Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đề nghị cơ quan cấp trên, chủ động phát huy nội lực đơn vị trong công tác bảo đảm về vật chất, trang bị, củng cố các thao trường, bãi tập phục vụ cho huấn luyện. Nâng cao chất lượng xây dựng, làm mới các mô hình học cụ giàu hàm lượng khoa học, mang tính ứng dụng thực tế huấn luyện cao. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; biên soạn lại các giáo trình, bảng bố trí chiến đấu của các tàu không còn phù hợp. Mặt khác, Vùng chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, đột xuất, tăng cường phân cấp cho cấp dưới và điều chỉnh lượng dự trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thành phần lực lượng. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu “tiến thẳng lên hiện đại”, Vùng luôn chủ động huấn luyện, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị thế hệ mới.
 
Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, kết quả huấn luyện chiến đấu của Vùng có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Kết quả kiểm tra hằng năm đối với các đơn vị tàu, bờ đều đạt 100% khá, giỏi; diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật các loại súng, pháo, thả và vớt thủy lôi, bắn ngư lôi đạt 100% khá, giỏi trong đó 58% giỏi. Trong 5 năm qua, Vùng có 7 lượt cấp Lữ đoàn và 17 lượt hải đội, tiểu đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân chủng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi. 
 
Những năm tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, cùng với xây dựng tổ chức, lực lượng vững mạnh, Vùng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá trong công tác huấn luyện, lấy huấn luyện chỉ huy - cơ quan làm trọng tâm, cán bộ phân đội, nhất là cán bộ tàu, ngành làm trọng điểm; coi trọng huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện đối kháng giữa các tàu, các biên đội, hải đội với các lực lượng khác trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật ở các cấp. Cùng với đó, Vùng tập trung huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ trực chiến, trực bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tác chiến biển xa... bảo đảm cho các lực lượng luôn chủ động, thích nghi với môi trường hoạt động, xử trí kịp thời các tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Đại tá Nguyễn Viết Khánh
Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân
 
;