Nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh

18:59, 15/11/2018
Để bảo đảm an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Công văn số 495/UBATGTQG ngày 30.10.2018 về nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương, phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, đặc biệt công an xã ra quân đồng loạt trên các tuyến đường, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến người đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện vi phạm về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chú trọng xử lý các trường hợp đối với người đi mô tô, xe máy chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm, các tuyến đường có mật độ người tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện cao (khu công nghiệp, trường học…). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông; tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào các chương trình sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư, sơ kết, tổng kết của các hội, đoàn thể của địa phương.
 
Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề về người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm người vi phạm về nồng độ cồn, chú trọng tuần tra khu vực nông thôn, thời điểm mùa cưới, ngày nghỉ cuối tuần để phòng ngừa, ngăn nguy cơ xảy ra tai nạn ngay từ cơ sở.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thuộc trách nhiệm quản lý, yêu cầu học sinh nghiêm túc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện, xe máy điện; có hình thức xử lý vi phạm và thông báo về gia đình để nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh, phụ huynh.
 
Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức của người tham gia giao thông, tăng cường thời lượng phát sóng, tin, bài, phóng sự chuyên đề an toàn giao thông cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
 
Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh biên tập, in nối tài liệu tuyên truyền của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để cấp phát cho các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền...
 
PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)