Các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Tiên Lữ

Trên 90% số thanh niên khám tuyển đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, ngày 3.12, các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ  và Tiên Lữ đã tổ chức khám tuyển cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 
 
Để công tác khám tuyển bảo đảm nhanh gọn, chính xác, các huyện đã thành lập Hội đồng khám tuyển NVQS, tổ chức điều hành khám đúng đối tượng, đủ quân số, bảo đảm khoa học, trật tự, thống nhất. Các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, có kế hoạch gọi thanh niên đi làm xa trở về khám tuyển. Nhìn chung các thanh niên đều yên tâm, phấn khởi tham gia khám tuyển. Trên 90% số thanh niên khám tuyển đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ. 
 
Khắc Cường 
 Bộ CHQS tỉnh 
;