100% các huyện, thành phố làm Cầu vinh quang trong lễ giao, nhận quân năm 2019

17:20, 14/02/2019
Chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2019, hiện nay, 100% các huyện, thành phố đang tiến hành làm Cầu vinh quang. Đây là điểm mới trong lễ giao, nhận quân năm nay.
 
Theo đó, Ban CHQS các huyện, thành phố thực hiện làm và trang trí Cầu vinh quang bảo đảm tính thẩm mỹ, phát huy tối đa ý nghĩa, hiệu quả sử dụng. Trong lễ giao, nhận quân, các thanh niên sẽ đi qua Cầu vinh quang lên xe nhận quân về đơn vị.   
 
Việc bước qua Cầu vinh quang trong lễ giao, nhận quân góp phần động viên, cổ vũ tinh thần hăng hái của thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ, nhân lên niềm tự hào được làm chiến sỹ bảo vệ Tổ quốc của mỗi thanh niên, tôn vinh hình ảnh người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam...
 
Thu Yến
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)