Hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư

16:59, 27/08/2019

Ngày 27.8, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, thực hiện Kết luận số 44 – KL/TW ngày 22.1.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 – CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (Kết luận số 44) và Kết luận số 45 – KL/TW ngày 1.2.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 – CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (Kết luận số 45). Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Theo báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương, thời gian qua, việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1.12.2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (Chỉ thị số 09) đã được thực hiện nghiêm túc trong toàn quốc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả được nhân rộng, phát huy được vai trò của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật…


Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4.9.2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (Chỉ thị số 18), các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đã xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần phải huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. Do vậy, 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông được nâng cao. Số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm…


Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 18 vẫn còn những hạn chế. Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 44 và Kết luận số 45.


Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong toàn quốc đã phát biểu tham luận làm rõ thêm kết quả, những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 18. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44 và Kết luận số 45. 


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Kết luận số 44 và Kết luận số 45. Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp Ban Bí thư yêu cầu tập trung thực hiện để xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với thực hiện Chỉ thị số 18, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông; chú trọng ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật vào thực hiện giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông… 


Công tác tổ chức thực hiện Kết luận số 44 và Kết luận số 45 được thực hiện theo Kế hoạch số 127-KH/ĐUCA, ngày 22.5.2019 và Kế hoạch số 138-KH/ĐUCA, ngày 18.6.2019 của Đảng ủy Công an Trung ương.


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)