Hưng Yên: Đánh giá việc triển khai một số chương trình phối hợp

19:52, 05/08/2019

Ngày 5.8, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo (viết tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh (viết tắt là TC CTXH, TC XHNĐ) 6 tháng đầu năm 2019; triển khai phương hướng, nội dung giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phối hợp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Các
Các đại biểu dự hội nghị


6 tháng đầu năm 2019, Bộ CHQS tỉnh và các TC CTXH, TC XHNĐ tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; tổ chức thăm, động viên tặng quà 1.360 tân binh quê Hưng Yên đang huấn luyện tại đơn vị; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa...


6 tháng cuối năm, Bộ CHQS tỉnh và các TC CTXH, TC XHNĐ tỉnh tập trung phối hợp thực hiện một số nội dung: Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp kiểm tra Ban Chỉ đạo huyện Kim Động và huyện Yên Mỹ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, trao đổi thông tin giữa các ngành...


Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến yêu cầu: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh và các TC CTXH, TC XHNĐ tập trung thực hiện tốt nội dung chương trình phối hợp hoạt động 6 tháng cuối năm. Trong đó, các đơn vị chú trọng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tuyên truyền thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020; nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cán bộ làm công tác dân vận tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài vượt cấp... 


* Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình số 2075-CTr/BDVTW-TCCT về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 (Chương trình phối hợp).


Những năm qua, Chương trình phối hợp được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp chỉ đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, khối dân vận cơ sở, cơ quan quân sự các cấp tập trung quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển đảo....; duy trì hiệu quả tổ dân vận ở cơ sở; phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc... 


Thời gian tới, thực hiện chương trình phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; nhân rộng các mô hình, điển hình Dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt...


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)