Khoái Châu: Lực lượng Công an chính quy đã triển khai về 100% xã, thị trấn

09:51, 30/08/2019

Vừa qua, 19 xã, thị trấn của huyện Khoái Châu được điều động công an chính quy về làm Trưởng công an xã và Phó trưởng công an xã. Tính đến nay, Khoái Châu đã có 25/25 xã, thị trấn được bố trí công an chính quy và là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành xong việc thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. 


Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 200 cán bộ, chiến sỹ được điều động về đảm nhận các chức danh công an xã tại các xã, thị trấn. Đối với các xã, thị trấn chưa bố trí công an chính quy, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai điều động, bổ nhiệm, bảo đảm 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn…            

PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)