Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945- 19.8.2019)

Công an Hưng Yên xây dựng tác phong làm việc gần dân, tôn trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ 

20:04, 15/08/2019

Những năm qua, cùng với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26.10.2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hoá ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới, Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm, đột phá như: Tăng cường công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ (CBCS); các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; chú trọng công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc; khắc phục tính hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức, cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách để CBCS yên tâm công tác.

Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018
Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018


Để gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất biện pháp xử lý để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ hoặc phức tạp, kéo dài, gây dư luận xấu trong nhân dân. Công tác quản lý cán bộ được tăng cường thực hiện nhằm góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương. Công an các đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện việc phân loại thi đua hàng tháng đối với CBCS theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và các tiêu chí “Xây dựng người chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu trong một số tình huống giả định về an ninh trật tự tại các đơn vị, địa phương để đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS. Thành lập các Tổ kiểm tra đặc biệt, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy và chấp hành quy trình công tác. Vì vậy, việc chấp hành điều lệnh CAND trong CBCS có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng lên rõ rệt. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, mỗi CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý thức phục vụ nhân dân.


Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Kế hoạch Xây dựng người chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Các buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho CBCS được tăng cường thực hiện nhất là đối với các đơn vị thường xuyên tiếp xúc giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân. Các đơn vị cũng tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị để nhận diện những biểu hiện thiếu mẫu mực, phục vụ nhân dân chưa hiệu quả để kịp thời khắc phục và xây dựng các tiêu chí về mẫu mực, vì nhân dân phục vụ. Tại những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức và công dân với mục tiêu vì nhân dân phục vụ”...  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng được 37 mô hình, cách làm hiệu quả như: Mô hình trao tặng 2600 móc khóa “Vì bình yên cuộc sống” cho người dân trên địa bàn phường Hiến Nam của Công an thành phố Hưng Yên; mô hình “Tư vấn, giải đáp, hẹn lịch giải quyết thủ tục hành chính cấp Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT qua điện thoại” của Công an huyện Kim Động; mô hình “Tổ tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tổ tư vấn giải đáp thủ tục hành chính” của Công an huyện Tiên Lữ… Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý của nhân dân như: Tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, đặt hòm thư góp ý, công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị...; kịp thời tiếp thu, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế khiến người dân chưa hài lòng. Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng; tặng nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình đồng đội; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… 


Với tinh thần gần dân, tôn trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, lực lượng công an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng an ninh tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành về chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị, tham mưu, giải quyết ổn định ngay tại cơ sở. Với khẩu hiệu “Phòng ngừa tốt, điều tra nhanh”, lực lượng cảnh sát luôn tích cực bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã kịp thời khám phá 458 vụ án, 886 bị can; hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự đã được ngăn chặn; tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...


Ghi nhận những thành tích trong công tác, sáu tháng đầu năm 2019, Công an Hưng Yên có 451 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng (tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2018); 26/36 công an đơn vị, địa phương đã có mô hình, cách làm, khẩu hiệu riêng về xây dựng người chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ, được cấp trên ghi nhận.


Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quy định số 01-QĐi/ĐUCA, ngày 28.1.2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương; xây dựng đội ngũ đảng viên, CBCS có trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sâu sát cơ sở; khẩn trương sắp xếp đội ngũ cán bộ gắn với việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp của những cán bộ, chiến sỹ gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Nhắc nhở, phê bình những đơn vị, cán bộ, chiến sỹ vi phạm điều lệnh, thiếu bản lĩnh, có tư thế, tác phong ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và công dân… Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.


Đại tá Đỗ Đình Hào
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)