Triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

17:03, 26/08/2019

Ngày 23.8, UBND tỉnh có Công văn số 2169/UBND – NC về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.


Để triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, UBND tỉnh giao: Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển quân năm 2020; hướng dẫn thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân để tuyển chọn công dân trên địa bàn tỉnh nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản, hướng dẫn thi hành bảo đảm chất lượng. Chuẩn bị tốt các điều kiện hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. 


Sở Y tế tổ chức đánh giá kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, triển khai thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; xây dựng kế hoạch xét nghiệm HIV, ma túy, điện tim cho số công dân phát lệnh gọi nhập ngũ, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh. 


Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố giúp cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; lập hồ sơ công dân nhập ngũ chính xác; xét duyệt lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15.4.2016 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 


Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh nắm chắc tình hình tuyển quân ở các huyện, thị xã, thành phố được phân công phụ trách; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân.


Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.


UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm tuyển quân năm 2019, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020; chỉ đạo sâu sát từng khâu, từng bước trong quy trình tuyển quân. Cơ quan quân sự, các ngành chức năng hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn rà soát công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, xác định cụ thể số lượng thanh niên trong diện miễn, hoãn và số đủ điều kiện gọi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự; chú trọng tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, công chức, viên chức và công dân có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong tuyển quân, xét duyệt, tuyển chọn phải bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng pháp luật. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, cấp xã phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong việc tham mưu, đề xuất kế hoạch, giải pháp với UBND cùng cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


Thời gian sơ tuyển sức khỏe cấp xã xong trước ngày 15.11.2019, khám sức khỏe cấp huyện xong trước ngày 31.12.2019.


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)