Văn Lâm: Sơ kết 10 năm công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân

18:26, 30/08/2019

Ngày 29.8, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.


Những năm qua, huyện Văn Lâm đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong đó, đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khoá X về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò tham mưu của quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể huyện trong xây dựng tiềm lực KVPT; thường xuyên rà soát các đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; về quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; ý thức, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, giao đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng...


Thời gian tới, huyện Văn Lâm tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tập trung xây dựng tiềm lực KVPT; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa phương; ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị-xã hội để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận KVPT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng KVPT trong tình hình mới…


Phương Minh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)