Hưng Yên sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

21:31, 06/09/2019

Ngày 6.9, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Từ năm 2009 đến nay, Hưng Yên đã tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 22 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; 116 cuộc diễn tập an ninh quốc phòng các sở, ngành cấp tỉnh và phòng, ngành cấp huyện; 322 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn.


Công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Tỉnh và các địa phương đã tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị kết hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... 

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã ngày càng vững chắc; chú trọng tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu diễn biến hòa bình, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong nhân dân và lực lượng vũ trang. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh. Chỉ đạo tốt công tác phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị. Tăng cường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chủ động kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương; tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập quốc phòng an ninh. Tập trung định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội; phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức trong đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch... 


Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp cận đầy đủ nội hàm nền quốc phòng toàn dân để có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả; tỉnh sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo tại hội nghị; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. 


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 15 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. 

 

Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)