6 tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo 

19:24, 25/12/2019

Ngày 25.12, tại thành phố Thái Bình (Thái Bình), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh gồm: Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nghệ An và Tuyên Quang. 
 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy các tỉnh; tích cực, chủ động triển khai có trọng tâm, trọng điểm chương trình công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019. Trong đó, đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền biển, đảo cho gần 5.600 lượt người. Trong các dịp lễ, Tết các cơ quan, đơn vị trong Vùng đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 700 suất quà trị giá gần 355 triệu đồng cho các gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa trị giá 280 triệu đồng; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 559 triệu đồng; tặng 750 cờ Tổ quốc, 900 phao cứu sinh; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 761 người. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tạo điều kiện cho hơn 200 lượt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương (trong đó có hơn 50 lượt phóng viên của 6 tỉnh) đến thăm và tuyên truyền hàng trăm tin, bài phản ánh các hoạt động của Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân trên các phương tiện thông tin đại chúng. 


Các địa phương cũng tổ chức trên 2.500 buổi biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng hướng về biển, đảo; tổ chức triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, trưng bày triển lãm ảnh về chủ quyền và phát triển bền vững vùng biển, đảo Việt Nam…; tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 


Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” của Chính phủ. Nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền biển, đảo với phương châm “sâu rộng, hiệu quả, sát thực tiễn, sát đối tượng”; đẩy mạnh phong trào “vì biển, đảo quê hương”, “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”; đa dạng hóa hoạt động phối hợp; tăng cường tổ chức các đoàn đi thăm, tìm hiểu thực tế, động viên quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin, sự đồng thuận, khẳng định chủ quyền, huy động nguồn sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)