Dấu ấn công tác quân sự - quốc phòng địa phương

20:19, 01/01/2020

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, khắc phục những khó khăn, năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QSQP ĐP) đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, tạo sức bật mới trong phong trào thi đua của LLVT. Theo đánh giá xếp loại, năm 2019, LLVT tỉnh xếp thứ 3/9 tỉnh, thành phố thuộc Khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3.

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội trinh sát đặc nhiệm tham gia huấn luyện
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội trinh sát đặc nhiệm tham gia huấn luyện


Để có được kết quả này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh thi đua giành nhiều thành tích mới trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nét nổi bật là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QSQP ĐP năm 2019 phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế địa bàn. Trong đó, coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác QSQP ĐP; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bảo đảm kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch tổng thể thế trận quân sự trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh tế - xã hội, các công trình, nhà máy, xí nghiệp đều đề cập đến phương án sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tác chiến phòng thủ. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh tạo sự ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ QSQP ĐP được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng là đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Hàng năm, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp được quan tâm kiện toàn. Nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên được đổi mới theo hướng cập nhật thực tiễn, sát với tình hình. Năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 4,5 nghìn đối tượng; giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 35,2 nghìn học sinh, sinh viên... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ QSQP ĐP không ngừng được nâng cao, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Trong xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm, dự báo, đánh giá sát tình hình, phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định địa bàn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển KT-XH. Chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, sát với yêu cầu tác chiến của địa phương. Năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 78 cuộc luyện tập, diễn tập các cấp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Ban CHQS các xã, phường, thị trấn, cơ quan được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với lực lượng dự bị động viên, chú trọng khâu tạo nguồn quân nhân dự bị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn dự bị động viên của tỉnh, đăng ký, quản lý nguồn động viên bảo đảm chất lượng, đúng chuyên ngành quân sự, gần địa bàn để tiện quản lý và huy động. Các đơn vị dự bị động viên đều được sắp xếp theo chỉ tiêu Chính phủ giao bảo đảm chất lượng, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Năm 2019, tỉnh đã huy động, bàn giao 3.065 quân nhân dự bị cho các đơn vị kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện theo chỉ tiêu được giao.


Công tác chính sách hậu phương quân đội, các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được thực hiện bằng nhiều việc làm, hành động cụ thể... ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)