Hưng Yên: 53 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự năm 2019

17:50, 13/01/2020

UBND tỉnh đã có Quyết định số 30/QĐ – UBND ngày 8.1 về việc công nhận 53 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự năm 2019.


Tại các đơn vị này, hàng năm, cấp ủy đảng có nghị quyết, người đứng đầu đơn vị có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ; 100% cán bộ, công nhân viên, giáo viên, người học ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự. 


Đồng thời, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)