Hưng Yên: Hoàn thành bố trí công an chính quy tại 100% số xã, thị trấn

18:57, 14/01/2020

Thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến hết năm 2019, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 147/147 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh (đạt 100%). Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương đã điều động, bổ nhiệm 147 đồng chí Trưởng Công an xã, 133 đồng chí Phó Trưởng Công an xã và 335 đồng chí công an viên.


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)